Serumrör med eller utan gel

Färgen på korken är enligt den svenska standarden (SS 872805:2012).

  Serumrör med gel  
vid posttransport hälls serum av i ett avhällningrör efter centrifugering
  Serumrör utan gel
serum hälls alltid av i ett avhällningsrör efter centrifugering

 

  • Serumrör innehåller koagulationsaktivator för att påskynda koagulationen och 
    skall  fyllas till dess vakuum upphör.
  • Efter provtagning, vänd röret försiktigt 8 - 10 ggr.
  • Provet skall koagulera stående i rumstemperatur minst 30 min efter provtagning. Blod från patienter som står på antikoagulantiabehandling, kan behöva stå längre för att uppnå koagulering.
  • Centrifugering skall ske inom 2 timmar om inget annat anges i laboratorieanvisningen. Centrifugera röret i 10 minuter på 2000g i rumstemperatur. Använd endast centrifug med swingoutrotor.
  • Efter centrifugering skall röret förvaras stående i väntan på transport. Gäller serumrör med gel.
  • Vid postransport samt för serumrör utan gel skall serum hällas av i avhällningsrör för serum/plasma.
    OBS! Undantag finns, t.ex. S-Calciumjon (fri) och S-Alkoholer där proppen inte få tas av, dvs ingen posttransport.

 

 


Informationsansvariga
Sökresultat
Stäng