Remisser

Så här fyller du i remissen


Här beställs streckkodsetiketter.

Här beställs etiketter + lägger in ny användare.Följande remisser (i bokstavsordning) kan fyllas i på skärmen och sedan skrivas ut i pdf-format

 

Allmän cytologi/punktion 

Benmärgsundersökning, Stockholm och Sörmland 

Benmärgsundersökning Utstryk, Västra Götaland 

Blodcentralen Stockholm 

Blodcentralen Sörmland 

Blodcentralen Västra Götaland 

Genetik 

Histopatologi 

Laboratorieremiss Allmän

Laboratorieremiss Allmän med Biobank

Laboratorieremiss Spermaprov 

Obduktion

Cervixcytologi Västra Götaland

Indicerad cervixcytologi Sörmland

Vaginalcytologi Stockholm Sunderbyn

Steriliseringskontroll (Sporprov) 

Prostatabiopsi 

 

 

 

Övriga remisser beställs via region

Kräver streckkodsidentifiering och kan därför ej skrivas ut som pdf-fil.  

 Stockholm                          Sörmland                      Västra Götaland

 

Här ser du den senaste versionen av Laboratorieremiss 1 och 2

 

 

 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng