Senast ändrade

2019-11-11 Direkt antiglobulintest, DAT
Uppdaterad information under svarsrutiner: Akut DAT besvaras inom 2 h. Rutinprov besvaras vardagar, inom 1 dygn
2019-11-11 Transfusionsreaktionsutredning (transfusionskomplikation)
Uppdatering av svarsrutiner: Preliminärsvar på måttliga och allvarliga transfusionsreaktioner på Erytrocyter lämnas via InterInfo och telefonledes till beställande avdelning inom 1 dygn. Slutsvar lämnas ut elektroniskt i InterInfo och som papperssvar så snart samtliga utredningar är slutförda
2019-11-05 Fecespanel bakterier, DNA / odling (gastroenterit) / Västra Götaland
I fall av en efterföljande odling svaras provet: ”Växt/Ingen växt av (bakterien)” och eventuell ytterligare kommentar.
2019-10-31 B- JAK2 V617F mutation
Uppdaterad information under "Tolkning av svar".
2019-10-31 Syfilis (Lues, Treponema pallidum, TP, TPPA, VDRL) serologi i blod
Uppdaterad information under indikation, analysmetod, svarsrutiner och tolkning av svar.
2019-10-28 Cervixcytologi (vaginalsmear, vaginalcytologi), cytologisk diagnostik
Unilabs fasar ut den konventionella metoden för vaginalcytologi med utstryk på glas och går helt över till vätskebaserad cytologi för denna undersökning, se laboratorieanvisning Cervixcytologi, vätskebaserad.
2019-10-09 Pt(U)- Calcium
Uppdaterad : saltsyra inte längre nödvändig vid samling av dygnsmängd
2019-09-30 P- Troponin I
För aktuellt referensintervall, var god se svarsrapporten.
2019-09-17 S-TRAK (TSH-receptor antikroppar)
Analys utförs ca 2 ggr/vecka i VG och vardagar i Stockholm.
2019-09-12 Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD)
2 st EDTA rör, separata rör för blodgruppering respektive fetal RHD.
2019-09-12 Utredning av erytrocytantikroppar
Uppdaterad information under Indikation, Analysmetod och Provtagning.
2019-09-12 Blodgruppering
Förberedande undersökning inför blodtransfusion. Får endast tas samtidigt med förenlighetsprövning (BAS-test/ MG-test) i medicinskt akuta situationer. Beslutet ska då dokumenteras av ansvarig läkare i patientjournalen.
Sökresultat
Stäng