Senast ändrade

2019-01-17 Sperma, odling
Ny laboratorieanvisning.
2019-01-17 S-hCG total (koriongonadotropin, graviditetstest)
Uppdaterad information under förvaring/transport.
2019-01-17 P-ALAT (alaninaminotransferas)
Uppdaterad information under förvaring/transport.
2019-01-17 S-  Progesteron 
Interferens vid hög-dos DHEAS-behandling.
2019-01-17 S-hCG vävnadsmarkör (koriongonadotropin, tumörmarkör)
Uppdaterad information under förvaring/transport.
2019-01-10 Yttre hörselgång, odling (otit, öra, öron)
Kompletterad med information under Indikation.
2019-01-10 Nässekret, odling (näsöppning, näsa)
Kompletterad med information under indikation.
2019-01-10 Cervixsekret, odling
Kompletterad med information under Indikation.
2019-01-09 Svampodling, Jästsvamp (Candida)
Kompletterad med information under indikation.
2019-01-03 Rektum, odling (anus)
Uppdaterad information under indikation.
2019-01-03 Munhåla, odling (oral candidos, torsk, jästsvamp)
Uppdaterad information under förvaring/transport.
2019-01-03 Pt(U)- Calcium
Uppdaterad med nya utgåvor av Säkerhetsdatablad för 5M och 6M Saltsyra.
2019-01-03 Pt(U)- Kreatinin
Uppdaterad med nya utgåvor av Säkerhetsdatablad för 5M och 6M Saltsyra.
2018-12-10 S-TRAK (TSH-receptor antikroppar)
Analys utförs ca 2 ggr/vecka.
2018-12-05 S- Testosteron, total 
Vid uppföljning för män kan provet tas även senare under dagen.
2018-12-05 P- Aldosteron
Justerad centrifugeringstid.
2018-12-05 S- Prolaktin
Referensintervall S-Prolaktin lågmolekylärt (PEG-fällning) under Tolkning av svar.
2018-12-05 fS- Gastrin
Ta helst ett eget rör för fS-Gastrin pga specialhantering!
2018-12-05 P- Renin
Justerad centrifugeringstid.
2018-12-05 S-Kobalaminer (vitamin B12)
Analysmetoden kräver större mängd blodvolym, varför kapillär provtagning undanbedes.
2018-12-05 Akut / dygnet runt - meningit-/encefalitpanel
Analysfrekvens; dygnet runt, alla dagar gäller nu även Stockholm.
2018-12-05 F- Calprotectin (feces)
Ny metod fr.o.m. 6/12 samt uppdaterad information under Tolkning av svar.
2018-12-05 P-Antifaktor Xa, LMWH
Prover från Stockholm skickas till Unilabs-Sörmland med transport måndag-fredag.
2018-12-05 S- PTH, intakt (paratyreoideahormon, parathormon, paratyrin)
Ej posttransport. Västra Götaland: PTH intraoperativt och i punktionsvätska
Sökresultat
Stäng