Senast ändrade

2019-05-15 Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD)
2 st EDTA rör, separata rör för blodgruppering respektive fetal RHD.
2019-05-02 Mycoplasma genitalium, DNA/RNA (Myco.genital)
Uppdaterad information under Resistensbestämning. Genotypisk resistensbestämning utförs endast på begäran. Makrolidresistens: Vid förfrågan om Makrolidresistens skickas provet taget i Aptimarör vidare till Klinisk Mikrobiologi, Örebro. Svarstid ca 5 arbetsdagar. Kinolonresistens: Vid förfrågor om Kinolonresistens skickas provet taget i Aptimarör vidare till SSI (Statens Serum Institut, Köpenhamn). Svarstid ca 2-3 veckor.
2019-04-03 P-PK (INR), Protrombinkomplex
Justering av referensintervall.
2019-04-03 P/S- Metylmalonat (Metylmalonsyra, MMA)
Referensintervall gäller barn > 16 år och vuxna.
2019-04-01 U-Missbruksläkemedel
Hållbarheten i rumstemperatur begränsas till 48 timmar. Petidin sänker värde för positiv identifiering till 20 µg/L.
2019-03-28 Bronkial- och trakealsekret BAL, odling (bronkoalveolärt lavage, bronksköljvätska, borstprov)
Provtagning-Trakealsekret: Prov tas med sugkateter eller trakealsugset för kvantitativ odling. För kvalitativ odling kan prov tas med bomullspinne eller skickas kateterspetsen.
2019-03-27 kP- PK (INR), Protrombinkomplex
Se laboratorieanvisning P- PK (INR) Protrombinkomplex.
2019-03-14 RAS mutationsstatus (EGFR, PCR)
Uppdaterad information under indikation, analysmetod, provtagning samt svarsrutiner.
2019-03-14 K-RAS mutationsanalys
Uppdaterad information under indikation, analysmetod, provtagning samt svarsrutiner.
2019-03-14 BRAF mutationsanalys
Uppdaterad information under indikation, analysmetod, provtagning samt svarsrutiner.
2019-03-14 MSI (mikrosatellitinstabilitets analys)
Uppdaterad information under indikation, remiss, provtagning samt svarsrutiner.
2019-03-14 EGFR mutationsanalys
Uppdaterad analysmetodbeskrivning samt information under provtagning.
Sökresultat
Stäng