Senast ändrade

2019-03-14 RAS mutationsstatus
Uppdaterad information under indikation, analysmetod, provtagning samt svarsrutiner.
2019-03-14 K-RAS mutationsanalys
Uppdaterad information under indikation, analysmetod, provtagning samt svarsrutiner.
2019-03-14 BRAF mutationsanalys
Uppdaterad information under indikation, analysmetod, provtagning samt svarsrutiner.
2019-03-14 MSI (mikrosatellitinstabilitets analys)
Uppdaterad information under indikation, remiss, provtagning samt svarsrutiner.
2019-03-14 EGFR mutationsanalys
Uppdaterad analysmetodbeskrivning samt information under provtagning.
2019-03-14 Akut / dygnet runt - MRSA, VRE, Norovirus (Calici), Influensa och RSV på Capio S:t Görans sjukhus
Uppdaterad information under AKUT MRSA/provtyp samt hur du märker provet.
2019-03-13 P- Urea
Uppdaterad information under förvaring/transport.
2019-03-08 Mycoplasma pneumoniae, DNA (NPH, svalg, Host-PCR)
Nedre luftvägsprover så som BAL, borst, bronk och trakealsekret kan också analyseras med denna metod.
2019-03-08 Bordetella pertussis/parapertussis, DNA (kikhosta, Host-PCR, svalg, NPH)
Nedre luftvägsprover så som BAL, borst, bronk och trakealsekret kan också analyseras med denna metod.
2019-03-08 Chlamydophila pneumoniae, DNA (TWAR, Host-PCR, klamydia)
Nedre luftvägsprover så som BAL, borst, bronk och trakealsekret kan också analyseras med denna metod.
2019-03-07 Axillpreparat, histopatologisk diagnostik
Uppdaterad information under remiss, provtagning och svarsrutiner.
2019-02-27 U-Fentanyl (droger)
Endast U-Fentanyl analyseras med denna metod. Övriga fentanyler skickas till externt laboratorium.
2019-01-31 Pneumokockantigen i urin och likvor
Uppdaterad information under indikation.
2019-01-31 Sinusaspirat, odling (sinussekret, bihåla)
Kompletterad med information under indikation.
2019-01-31 Blododling (med instruktionsfilm)
Uppdaterad information under provtagning.
2019-01-25 P- Fosfat
Kompletterad med information under indikation, analysmetod, förvaring/transport, svarsrutiner samt tolkning av svar.
2019-01-23 Endotoxinbestämning
Analysen är ackrediterad.
2019-01-17 Sperma, odling
Ny laboratorieanvisning.
2019-01-17 S-hCG total (koriongonadotropin, graviditetstest)
Uppdaterad information under förvaring/transport.
Sökresultat
Stäng