Li-heparinrör med gel

 

Färgen på korken är enligt den svenska standarden (SS 872805:2012).

 

  • Rör för plasmaanalys innehåller Litium-heparin och skall fyllas till dess vakuum upphör för att få rätt proportioner mellan blod och tillsats. 

  • Efter provtagning, vänd röret försiktigt 8 - 10 gånger.

  • Röret kan centrifugeras direkt efter provtagningen men skall i de flesta fall centrifugeras inom 2 timmar efter provtagning. För eventuella avvikelser se resp. laboratorieanvisning.

  • Centrifugera röret i 10 minuter på 2000g i rumstemperatur om inget annat anges i laboratorieanvisningen. Använd endast centrifug med swingoutrotor.

  • Efter centrifugering skall röret förvaras stående i väntan på transport.

  • Vid posttransport skall plasma hällas av i avhällningsrör för serum/plasma.

 

 

 


Informationsansvariga
Sökresultat
Stäng