Sök på hela webbplatsen

S- Metanol

Indikation

För att upptäcka metanolintag under de senaste timmarna före provtagning.

Analysmetod

Gaskromatografi (GC).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Sörmland och Västra GötalandLaboratorieremiss Allmän

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys

 

Ingår i S-Alkoholer. Kan även beställas separat i Stockholm och i Sörmland.

Provtagning

OBS! Punktionsstället får ej tvättas med alkoholhaltigt desinfektionsmedel.

Proppen får INTE tas av!

 

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

För att förhindra avdunstning av alkoholen får proppen inte tas av.

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Ej posttransport.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Ej påvisbart. Gränsvärde: 2 mmol/L.

Tolkning av svar

Metanolkoncentrationer över 7 mmol/L är en indikation för behandling och koncentrationer omkring 15-30 mmol/L indikerar allvarliga förgiftningar.

Metanol oxideras långsamt med hälp av alkoholdehydrogenas, och därefter vidare till myrsyra som främst orsakar den metabola acidosen. Etanol konkurrerar med metanol för alkoholdehydrogenasen, vilket innebär att samtidig förtäring av etanol fördröjer metanolmetabolismen och dess symtom.

På grund av metanolmetabolismen, är det även viktigt att utvärdera den metabola acidosen samt koncentration av etanol.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-10-26

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng